fbpx

Coaches Inloggen

ALGEMENE VOORWAARDEN  COACH – Nicoline Schipper

Vertrouwelijkheid

De coach is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De coach houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. De coach betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt bij/aan een te benoemen coach, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (jouw coach verstrekt zonder jouw nadrukkelijke toestemming NOOIT gegevens aan derden).

 

Afspraken behandelingen/coachingsessies
De coach verplicht zich in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken op verzoek. De cliënt verplicht zich middels het intakegesprek relevante en correcte informatie aan de coach te verstrekken.

Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal coachingsessies, waarin telkens zowel bij aanvang van het coachingsessie als afsluitend aan de coach intervisie een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder coachingsessie wordt tevens in overleg besloten of de coaching een vervolg zal krijgen. Een coachingsessie duurt telkens ongeveer 60-90 minuten, of anders indien afgesproken.

 

Een afspraak kan natuurlijk altijd verzet worden. Wel graag minimaal 24uur van te voren. Anders zal 65% van de geplande tijd gefactureerd worden.

 

Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen.

 

Kosten

Persoonlijke coachingsessie

Met ingang van 1 februari 2020 bedraagt het tarief voor een coachingsessie € 100,00 (euro) per sessie van maximaal 90minuten incl BTW. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste coachingsessie inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende coachingsessies. Met ingang van 1 januari 2021 zal het tarief voor een coachingsessie € 125,00 (euro) per sessie van maximaal 90minuten incl. BTW gaan bedragen.

Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een coach, arts en/of medisch specialist wordt € 250,00 per verslag in rekening gebracht.

Verdere toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website van de Coaching Club.

 

Business coachingsessie

Met ingang van 1 februari 2020 bedraagt het tarief voor een coachingsessie € 100,00 (euro) per 60minuten excl BTW. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste coachingsessie inclusief intakegesprek, alsmede per sessie voor hierop volgende coachingsessies. Met ingang van 1 januari 2021 zal het tarief voor een coachingsessie € 125,00 (euro) per uur excl. BTW gaan bedragen.

 

Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een coach, arts en/of medisch specialist wordt € 250,00 per verslag in rekening gebracht.

Verdere toekomstige aanpassingen van bovengenoemde tarieven worden minimaal 3 maanden vóór tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website van de Coaching Club.

 

Betaling

De factuur wordt cliënt per email toegestuurd.

De betalingswijze geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

 

Annulering

Bij verhindering zal cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen (door een telefonische melding, dan wel het achterlaten van een bericht op de voicemail of het versturen van een bericht via email/ whatsapp). Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden volledig voor een uur in rekening gebracht.

 

Bereikbaarheid

Gedurende afspraken kan er vanzelfsprekend geen telefoon of email beantwoord worden. Cliënt heeft altijd de mogelijkheid om een email of whatsapp te versturen, welke zo spoedig mogelijk beantwoord zal worden.

 

Als de coach door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan laten gaan, zal zij dit zo spoedig mogelijk doorgeven en op zo kort mogelijke termijn contact opnemen om een vervangende afspraak in te plannen.

Als de coach door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf coachingsessies uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-coach in haar plaats in te schakelen, die de afspraak overneemt. Cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hier wel of niet mee akkoord te gaan.

 

 

Aansprakelijkheid

Er is geen aansprakelijkheid van coach naar coachee. De coachee is verantwoordelijk voor zijn/ haar eigen daden en dient het intake formulier m.b.t. medische informatie en andere belangrijke zaken naar waarheid in te vullen.

 

Ontbindende voorwaarden

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde geschieden door één van beide of beide partijen per e-mail.