Coaches Inloggen

title image

Gemotiveerd blijven in tijden van COVID-19

Gemotiveerd blijven in tijden van COVID-19

De psychologie van motivatie is een thema waar we al veel over gelezen en gehoord hebben. Denk maar eens aan motivatie bij gewicht verliezen, of bij de opbouw van een bedrijf. De lange adem, ook wel een marathon genoemd, is misschien wel wat we het vaakst in zo’n verband hebben gehoord. Of: twee stappen achteruit om weer een stap vooruit te kunnen. Vul andere voorbeelden maar in.

 

Gemotiveerd blijven in tijden van COVID-19 is niet veel anders dan de algemene psychologie van motivatie, anders dan dat onwetendheid, onzekerheid en gebrek aan controle de situatie toch wel groots maken. Bovendien kan het niet existentiëler dan COVID-19: soms gaat het letterlijk over leven en dood.

Handdoek in de ring

Ons zelfisolatieproces gaat gepaard met veel persoonlijke risico’s en uitdagingen. COVID-19 haalt oude demonen naar boven, doet ons terugvallen op oude copingmechanismen die meer schade veroorzaken dan ons goed doen, of laat ons fysiek en mentaal afhaken. Het is namelijk ontzettend makkelijk om de handdoek in de ring te gooien en gemaakte afspraken met onszelf voor progressie, zelfzorg en persoonlijke groei te verbreken.

Doorgaan met zaken zoals we normaal zouden doen

Simpele zaken zoals een gestructureerde dagbesteding, goed slapen, douchen, netjes aankleden, op bepaalde momenten van de dag bewust eten en bewegen, gamen / televisie kijken / sociale media beperken enzovoorts, kunnen zomaar ineens in het geding komen. We kunnen ineens totaal geen motivatie hebben om door te gaan zoals we dat normaal gesproken zouden doen. Tijd voor een interventie.

Motivation is crap. Motivation comes and goes. When you’re driven, whatever is in front of you will get destroyed ~ David Goggins

Interventie

Stop! Tot hier en niet verder. Daar gaan we:

 • Houd een regelmatig schema aan zoals in tijden van vóór COVID-19. Probeer dat schema zelfs te verbeteren als dat kan, zodat de dagbesteding wordt fijngeslepen. Kortom, grijp COVID-19 met beide handen aan om het in te zetten als iets goeds voor het leven.
 • Houd bepaalde tijdstippen aan voor diverse activiteiten. Tijdslimieten zijn ook belangrijk om de motivatie vast te houden.
 • Blijf regelmatig eten, bewegen en slapen. Probeer dit – eventueel op afstand – met elkaar te blijven doen. Dit is van grote invloed voor een eventuele reset / verbetering, voor meer motivatie, vitaliteit, verbinding en oplossingsvermogen. Door dit samen te doen, maakt iedereen elkaar aansprakelijk, waardoor de afspraken worden nageleefd, ook wanneer de motivatie even minder is.
 • Zelfzorg staat in deze periode centraal om de motivatie voor wat voor kwestie in het leven dan ook vast te blijven houden en te vergroten. Zelfzorg kan van alles zijn, bijvoorbeeld een bad nemen, lange wandeling maken, even een extra dutje te doen, in een agenda loggen enzovoorts.
 • Goed gekleed door het leven gaan, zorgt voor extra motivatie, discipline en vreugde. Juist nu hebben we dit nodig, meer dan wanneer we in normale tijden onder mensen komen. Gemotiveerd blijven, zit hem in dit soort kleine handelingen die makkelijk in te passen zijn in het dagelijkse leven.

Teach yourself that it isn’t ok to take the easy way out. Make sure you are bothered by the things you set out to do but did not complete or make time for in the day ~ David Goggings

 • Blijf sociaal en praat veel met elkaar over constructieve kwesties, zaken die in de planning staan en waar eventueel naar uitgekeken kan worden.
 • Begin bij de moeilijkste taken van de dag om de motivatie langer vast te houden. Het geeft bijzonder veel voldoening als de flow erin blijft, zeker als er een lange takenlijst moet worden afgevinkt. Zaken die minder fijn zijn om te doen, of die moeilijker zijn, verdienen vervolgens een fijne beloning. Voor iedereen is dit anders. Vergelijk geen enkele situatie met een andere.
 • Activiteiten loslaten, terrein verliezen, progressie laten stagneren en apathie maken het moeilijker om terug te komen. Het beste advies voor gezonde motivatie is om doorlopend in beweging te blijven, zowel letterlijk als figuurlijk en ook wanneer niets is zoals het zou moeten zijn. Denk aan wanneer we niet tot ons recht komen, niet naar potentie leven en werken enzovoorts. Het besef hebben dat we beter kunnen en meer waard zijn, is helemaal in orde. Tenminste zijn we bezig. Beweging is een voorwaarde voor motivatie. Op een gegeven moment zorgt beweging dat we de juiste kant uit gaan.

Life isn’t always about doing the things we like to do. It’s about doing things we have to do ~ David Goggins

 • Beweging om vooruit te komen, begint al bij hele kleine stappen. Denk aan vijf minuten achter de computer gaan zitten om een beginnetje met iets te maken. Of dertig seconden een eerste keer te gaan planken.
 • Wees trots op vooruitgang. Het gaat om progressie en zeker niet om perfectie. Progressie houdt de motivatie in stand. Perfectie kan anders zijn. Voor de één zijn perfectie en competitie manieren om vooruit te komen. Voor de ander zijn die zaken manieren om af te haken / los te laten / de hakken in het zand te zetten, of zelfs het zelfvertrouwen en vitale mentale leven op het spel te zetten.
  • Als er een positieve invloed van perfectie en competitie bestaat, dan is er van alles mogelijk om uitgedaagd te worden. Denk aan de snelheid waarmee iets gedaan kan worden. Of aan mensen verzamelen die voor verbetering van diverse taken gaan zorgen. Een constructieve en felle discussie over de inhoud kan een hoop mooie zaken teweeg brengen. Soms kunnen rivalen en hun tegenwerking positief uitwerken op de motivatie en progressie van iemand. Denk maar aan het welbekende fenomeen van: dus jij denkt dat ik dit niet kan? Of: jij houdt me tegen? Wacht maar.*

* Let er wel op dat dit soort dynamieken voor de meesten van ons totaal niet vanzelfsprekend positief zijn en vaak zelfs destructief. Dit geldt nog meer als er sprake is van onrechtvaardigheid, zoals bij intriges het geval is. Indien die dynamieken werken, dan gedurende een afgebakende periode en zeker niet gedurende een langere tijd. Daarbij werken ze meestal alleen als de setting zuiver is en er geen sprake is van een slangenkuil.

Be more than motivated, be more than driven, become literally obsessed to the point where people think you’re f*cking nuts ~ David Goggins

 • Blijf in het hier en nu om de motivatie vast te houden en te verbeteren. Denk aan mindfulness en meditatie, waarmee bewustwording en rust verbeterd worden. Ruis, ook mentaal, zaken zoals een mistig brein of andere fysiologische gewaarwordingen in ons lichaam, kunnen door middel van meditatie verminderd worden. Daarmee wordt de kans op motivatie vergroot.
 • Neem steeds de week- en dagplanning door, eventueel aan de hand van takenlijsten. Hiermee worden er steeds tussentijds controlemomenten ingebouwd voor wat urgent en minder urgent is. Daarmee kan de motivatie worden vastgehouden en verbeterd. Planningen mogen best in details worden uitgewerkt.
 • Visualisatie, bijvoorbeeld van de week- en dagplanning, zorgt voor inzicht in gevoelens. Het zal duidelijk worden of iets energie geeft of ontneemt. Ook dit is van belang voor een ijzersterke en duurzame motivatie.

You are stopping you, you are giving up instead of getting hard ~ David Goggins

Samen met ons werken aan motivatie, vitaliteit en succes? Dat kan. 

Onze coaches staan klaar. Maak gerust een afspraak om eerst vrijblijvend kennis te maken.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.